Viktigheten av design

Det finnes mange typer design: industrielt design, typografisk design og grafisk design m.m. Det ligger mye styrke i design, en styrke som kan gå begge veier. Det ligger også psykologi og godt gjennomtenkt strategi bak et godt design. Et godt design skal formidle hva bedriften står for, hvilke produkter eller tjenester den tilbyr. Edward Tufte oppsummerte design slik: «Et godt design er rett og slett tanker forandret til en visuell fremstilling».

Er design kunst?

På sett og vis kan design regnes som kunst, kunsten å formidle noe visuelt, kunsten å skape en reaksjon hos den som observerer. Den franske kunstneren Edgar Degas uttalte en gang: «Kunst er ikke hva du ser, men hva du får andre til å se.» I design kan en dra det litt lenger: «Det er ikke bare hva du får dem til å se, men du forteller dem også hva de skal gjøre.»

Viktigheten av design

Å skape en designprofil

Enhver bedrift, organisasjon eller stiftelse har god nytte av en designprofil, en linje som gir en helhet i all promotering bedriften foretar seg. Det starter med en god logo, som skal ha maksimum to forskjellige farger. Her, som i all design, handler det ikke bare om at designet skal se pent ut. Det skal representere bedriften. Derfor må en gå grundig til verks, kjenne bedriften inn og ut, og så lage en logo ut i fra det.

Når profilen er etablert, med profilfarger, logo osv., så er det viktig å utarbeide en god profilmanual. En slik manual skal bestå av fargekoder, tanker bak fargevalg etc. Dette blir så en manual alle må gå etter i utarbeidelse av nye trykksaker, skilt, reklamemateriell osv. Slik unngås misforståelser, og bedriften får et ryddigere bilde utad samtidig som den fremstår som både tidsriktig og profesjonell. Det ligger mye kraft i et godt design!