Fremtidens arkitektur

Moderne arkitektur er miljøvennlig, solid og naturtro. Tre og fornybare materialer vil øke i popularitet. Tre er et naturprodukt som varer, som puster og som skaper en følelse av å leve tett på naturen. Arkitekturen bygger rammen og strukturen rundt våre liv, skal vi leve i et mer miljøvennlig samfunn er det nødvendig å spille på lag med naturen. Å bygge i tre gir sosial og økonomisk bærekraft, samtidig som det gjør det rimelig og enkelt å imøtekomme framtidens miljøkrav. Utvikling av metoder for å bygge i tre går raskt.

Tre i verdenstoppen

Skandinavia bemerker seg som den regionen som ligger fremst når det gjelder å bygge kompleks arkitektur i tre. Også i Tyskland er det en økning i bruk av tre i moderne arkitektur. I Paris bygges det nå et helt nabolag i tre, mens arkitektene også er bevisst på å skape grønne lunger og naturlige pusterom i det moderne bybildet. I Norge er det flere eksempler på nye offentlige bygg av tre. Det foreligger et godt og nært samarbeid mellom arkitekter, forskere og ingeniører for å gjøre tre enda mer tilgjengelig som byggemateriale i fremtiden.

Fremtidens arkitektur

Godt for helsen

Å bygge i tre handler om mer enn hva som er moderne. I dag har vi god kunnskap om hvordan materialbruk påvirker vår egen helse. Mennesker ønsker gode estetiske opplevelser i sunne omgivelser. Treet spiller på lag med sansene våre, vi kan lukte det, kjenne det og hvile blikket på det. Forskning har vist at å bo eller jobbe i bygg av tre påvirker hjerterytmen vår på en positiv måte. Pasienter som ligger på rom av tre blir fortere friske enn de som ligger på andre rom.

Fremtidens arkitektur tar hensyn til at det moderne mennesket er bevegelig og miljøbevisst. Tre gjenspeiler bevegelighet ved å være et levende og pustende materiale. Enten det er snakk om miljøvennlige byrom, offentlige bygg for barn og voksne, kulturhus og bibliotek eller et moderne fjøs så vil treet stå sterkt og være i stand til å imøtekomme behovet for å bygge noe som tåler vær, vind og tidens tann. Fremtidens arkitektur er en del av løsningen på de prekære miljøproblemene mennesker over hele verden står overfor i dag.